Kontakt

Obchodné meno: Andrea Burda

Miesto podnikania: Rudnícka 10074/8, 831 06 Bratislava

IČO: 53 183 100

DIČ: 1085130519

Nie som platca DPH.

Registrácia: Živnostenský register, č. živnostenského registra 110-290062

Bankové spojenie: mBank S. A., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK28 8360 5207 0042 0722 0340

Mobil: +421911221489

E-mail: info@casaalba.sk

 

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: